สมุดจด Paperblanks สีทอง (Paperblanks Romantic Sensibility / Sublime)

สมุดจด Paperblanks สีทอง (Paperblanks Romantic Sensibility / Sublime)
ราคาเล่มละ 1,850 บาท
  • สมุดจดแบบปกแข็ง Paperblanks แบบลวดลาย สีทอง 
  • ขนาดประมาณ 12.6 x 18 x 1.7 ซม. (กว้าง ยาว หนา)
  • มีเส้นบรรทัด (lined) ช่วยให้สะดวกในการเขียน
  • มีแถบผ้าสีแดงสำหรับคั่นหน้ากระดาษ ช่วยในการหาหน้าที่ต้องการได้เร็วขึ้น
  • เนื้อกระดาษเป็นกระดาษไร้กรด (acid-free paper) ช่วยลดการเปลี่ยนสีของกระดาษเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาล และช่วยให้กระดาษมีความแข็งแรงขึ้นทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (รายละเอียดของ "กระดาษไร้กรด" สามารถอ่านได้ที่เมนูรีวิวและบทความ--สาระน่ารู้--เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องเขียน 3)
  • กระบวนการผลิตสมุดเล่มนี้อยู่ภายใต้การรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน (sustainable forest) เป็นผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดของ "ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน" สามารถอ่านได้ที่เมนูรีวิวและบทความ--สาระน่ารู้--เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องเขียน 3)

 

หมายเหตุ: สีของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพและการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่าง