สมุดฝึกคัดลายมือด้วยปากกา Round Hand (J. Herbin Writing Copy Book)

สมุดฝึกคัดลายมือด้วยปากกา Round Hand (J. Herbin Writing Copy Book)
ราคาเล่มละ 490 บาท
  • สมุดฝึกเขียนหรือคัดลายมือด้วยปากกา Round Hand
  • ขนาดประมาณ 16.5 x 22.5 ซม., 12 หน้า
  • มีเส้นบรรทัดแบบถี่

 

หมายเหตุ: สีของสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพและการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่าง