ชุดปากกา Round Hand (Manuscript Victoriana Box Set)

ชุดปากกา Round Hand (Manuscript Victoriana Box Set)
ราคากล่องละ 4,900 บาท
  • ชุดปากกา Round Hand จากประเทศอังกฤษ
  • ในชุดประกอบด้วย ตัวด้ามปากกา (dip pen holder) จำนวน 1 ด้าม และหัวปากกาขนาดต่างๆจำนวน 10 หัว (nibs) ได้แก่ 0 (3.75 mm.), 1 (3.15 mm.), 1.5 (2.45 mm.), 2 (2.05 mm.), 2.5 (1.65 mm.), 3 (1.35 mm.), 3.5 (1.15 mm.), 4 (0.95 mm.), 5 (0.75 mm.) และ 6 (0.55 mm.)
  • บรรจุในกล่องไม้ แบบวิคตอเรีย สีโทนแดง 

 

หมายเหตุ: สีของสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพและการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่างกัน