ปากกาเมจิก Crayola (10 Super Tips Washable Markers)

ปากกาเมจิก Crayola (10 Super Tips Washable Markers)
ราคาพิเศษ 120 บาทต่อกล่อง (จากปกติ 140 บาท)
  • ปากกาสีเมจิกจำนวน 10 แท่ง
  • หัวปากกา 1 หัวสามารถเขียนได้ทั้งแบบเส้นบางและเส้นหนาได้ในแท่งเดียว สะดวกในการใช้งาน
  • ใช้ได้ทั้งวาดภาพหรือขีดทับตัวหนังสือเป็นไฮไลท์
  • เมื่อสีเปรอะเปื้อนร่างกายหรือสิ่งของสามารถล้างออกได้โดยง่าย (Washable Markers)
  • เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไร้สารพิษ (Non Toxic) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้กรณีมีการสัมผัส

หมายเหตุ: สีของสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพและการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่างกัน