ปากกา Troika

ปากกาลูกลื่น TROIKA CONSTRUCTION Silver

ราคา 1,490 บาท พิเศษแถมไส้ปากกาหมึกสีน้ำเงินของ Troika ขนาด 0.7 mm 1 ชุด (มี 2 ไส้)

 
 

Read more

ปากกาลูกลื่น TROIKA CONSTRUCTION Spectrum

ราคา 1,490 บาท พิเศษแถมไส้ปากกาหมึกสีเขียวของ Online ขนาด M จำนวน 1 ชุด (มี 3 ไส้)

 
 

Read more

ปากกาลูกลื่น TROIKA CONSTRUCTION Gentleman Antique Gold

ราคา 1,490 บาท พิเศษแถมไส้ปากกาหมึกสีน้ำเงินของ Troika ขนาด 0.7 mm 1 ชุด (มี 2 ไส้)

 
 

Read more